Home

“Rijn en Duin” is een door de “Stichting Jachthonden Zuid-Holland” erkende trainingsgroep. Ervaren, door deze stichting erkende, trainers begeleiden de cursisten bij het africhten en opleiden van hun jachthonden voor het werk na het schot in de praktijk en wedstrijden.Tijdens de praktijk jacht is het gebruik van goed afgerichte honden door jagers en pickers-up een noodzakelijkheid. De trainingen leiden op voor de jacht en wedstrijden zoals SJP (Standaard Jachthonden Proef) C, B of A niveau en MAP (Meervoudige Apporteer Proef), werktest en (apporteer) veldwedstrijden. De cursus heet “Zelfafrichting jachthonden”, d.w.z. dat U Uw hond traint. Dus is de mate van succes voor het grootste gedeelte afhankelijk van de tijd die U er insteekt, Uw inzet, Uw inzicht en vooral Uw geduld. Onze trainers zullen hun uiterste best doen U daarin zo goed mogelijk te begeleiden.

Onze trainingen vinden alleen plaats in de zomermaanden. Normaliter vinden deze plaats op dinsdagavond. Wij trainen op openbare terreinen in de omgeving van Leiden tot aan Delft.   

Vanaf 21 januari 2023 kunt U inschrijven voor de apporteer training cursussen seizoen 2023.

De cursus (15 lessen) start in principe op 4 april dinsdagavond te Vlietlanden (Leidschendam), naar verwachting zal de laatste les zijn omstreeks 25 juli.

 

 

 

 

Klik hier