Geschiedenis

ruudweb2

De afdeling is begonnen onder de naam Afdeling Leiden. Siem Vos met Jan Poolman waren de eerste trainers. Later kwamen Frans Willemsen ( tevens coördinator), Henk Nulkes, Frans Beck, Leo Persoon, Brigit Fukuv, Ron Wierda, Anneke de Haas, Andre de Jong, Janneke Labriere en Ruud Onderwater die hun tijd opofferde om instructie te geven. Helpers toentertijd waren o.a. Pim Taffijn, Wout Valk, Hilda Kosto, Hans Kalkman, Marcel Annokkee, waarvan enkele nu de trainingen verzorgen. Voor de jaarlijkse KJV diplomadag kwam men samen in cafe “De Stinkende Emmer”. Vandaar werd gezamenlijk naar het prachtige duingebied te “Overveen” gereden. Men verbleef in principe de hele dag op dit terrein. Aan het eind van de dag verliet iedereen gezamenlijk in de richting van de “Stinkende Emmer” alwaar de diploma- en prijsuitreiking plaats vond. Slechts 25 honden konden aan deze proef deelnemen. Het kleine aantal en dit prachtige stuk duingebied maakten van deze wedstrijd een bijzonder evenement waar keurmeesters, helpers en deelnemers naar uitkeken. Daar dit terrein niet meer beschikbaar werd in 1998, door verkoop van dit terrein aan een natuurbeheer organisatie, moest helaas uit geweken worden naar de Vlietlanden. Ieder nadeel heeft zijn voordeel, op dit terrein was het mogelijk het aantal honden uit te breiden tot 50 en sinds 2 jaar tot 60 honden. Het hoogst aantal behaalde A-diploma’s op deze wedstrijd is 6. Siem Vos heeft in de begin jaren 80 een bokaal beschikbaar gesteld die ieder jaar uitgereikt wordt aan de hoogst geplaatste Cursist van deze KJV proef. Deze bokaal heet de Siem Vos Bokaal en is tot op heden nog ieder jaar uitgereikt.