Inschrijven voor seizoen 2020.

 

Let op de A , B2 en B groepen zitten vol alleen nog enkele plaatsen in de C  groep.

De training bestaat uit ongeveer 18 lessen (inclusief afsluitende proef op 9  augustus) en start dinsdagavond 31 maart, de laatste trainingsavond is op 4 augustus.

Spelregels:
– Aanmelden via het inschrijfformulier (op de 1e cursus avond kan gevraagd worden een eventueel diploma). Voor de beginnergroep (C) is geen diploma noodzakelijk, er wordt echter wel verwacht dat de hond een redelijke basis heeft v.w.b. gehoorzaamheid (d.w.z. komen, volgen, zitten enz.).
– Indien een cursist zonder opgaaf van redenen, 2 maal niet op de training verschijnt, dan wordt hij uitgeschreven. Er wordt dan geen geld teruggegeven.
– Het wild dient met zorg en respect behandeld te worden. Niet alleen op de training,neem het wild altijd mee naar huis en gooi het weg in uw eigen vuilnisbak of breng het naar de vuilstortplaats in uw gemeente (Kadaverbak)
– Indien een cursist niet past in de groep, de groep ophoudt af anderszins, dan kan in overleg met trainer en coördinator de cursist ingedeeld worden in een andere groep of uitgeschreven worden. Uiteraard wordt er dan, naar evenredigheid cursusgeld geretourneerd.
– Indien er problemen zijn betreffende de training, van wat voor aard dan ook, dienen deze met de coördinator Hilda Kosto, besproken te worden.
– Loopse teven worden in principe niet op de cursus toegelaten.
– De honden dienen voor aanvang van de trainingen uitgelaten te zijn.
– Het cursusgeld is € 210. Gaarne voor 1 maart het geld overmaken, U wordt pas definitief ingedeeld als U betaald hebt.
– Men mag in principe twee jaar op eenzelfde niveau mee trainen.