Inschrijven voor het nieuwe seizoen vanaf 23 januari 2022

 

De training bestaat uit 15 lessen en een afsluitende onderlinge proef en start dinsdagavond 5 april, de laatste trainingsavond is op 21 juli. (Dit kan gewijzigd worden door o.a. de dan eventueel beperkende maatregelen door de overheid uitgevaardigd betreffende bestrijding van het Corona-virus)

Spelregels:

 • Aanmelden via het inschrijfformulier
 • Op de 1e cursus avond kan gevraagd worden naar een eventueel diploma). Voor de beginnersgroep (C) is geen diploma noodzakelijk, er wordt echter wel verwacht dat de hond een redelijke basis heeft v.w.b. gehoorzaamheid (d.w.z. komen, volgen, zitten enz.)
 • Indien een cursist zonder opgaaf van redenen, 2 maal niet op de training verschijnt, dan wordt hij uitgeschreven. Er wordt dan geen geld teruggegeven
 • Het wild dient met zorg en respect behandeld te worden. Niet alleen op de training, neem het wild altijd mee naar huis en breng het naar de vuilstortplaats in uw gemeente (Kadaverbak)
 • Indien een cursist niet past in de groep, de groep ophoudt of anderszins, dan kan in overleg met trainer en coördinator de cursist ingedeeld worden in een andere groep of uitgeschreven worden. Uiteraard wordt er dan, naar evenredigheid cursusgeld geretourneerd
 • Indien er problemen zijn betreffende de training, van wat voor aard dan ook, dienen deze met de coördinator Hilda Kosto, besproken te worden
 • Loopse teven worden in principe niet op de cursus toegelaten
 • De honden dienen voor aanvang van de trainingen uitgelaten te zijn
 • Het cursusgeld is € 225. Gaarne voor 1 maart het geld overmaken
 • Men mag in principe twee jaar op eenzelfde niveau mee trainen
 • Of U ingedeeld bent en dan in welke groep (niveau) hoort U uiterlijk op 15 maart