Video’s C Proeven

Video’s C Proeven
(Opgenomen tijdens KJV wedstrijd te Vlietland)

 

Los en aangelijnd volgen:

Houden van de plaats:

Vooruitsturen en Komen op bevel:

Kort apport:

Apport uit water: